اگرچه استفاده از بتن های معمولی امروزه در کشور بسیار متداول است، لکن این بتن ها جوابگوی نیاز امروزه صنعت نیستند. بیش از 50 نوع بتن خاص در جهان وجود دارد که فیدار بتن برای طراحی، تولید ، کنترل کیفی و اجرای آن ها در کنار شماست.