فیدار بتن با همکاری پژوهشگاه بتن و مصالح نوین ساختمانی دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد ، بروز ترین و دقیق ترین تجهیزات را در اختیار دارد و جهت انجام کلیه آزمایشات بتن تازه و سخت شده ، مصالح سنگی ، سیمان ، مواد افزودنی بتن ، فولاد و میلگرد و دیگر مصالح نوین ساختمانی در کنار شما خواهد بود.